Program

»Smo pridni?« » Ja !« , se sliši glas iz skupine. » Pa smo res pridni?« vprašam še enkrat. » Bomo !«

− Pridni

Program vrtca Mali medvedki temelji na smernicah predpisanega nacionalnega Kurikula za vrtce, ki je tudi strokovna podlaga za naše delo s predšolskimi otroki.
Zaposleni v vrtcu Mali medvedki podpiramo razvoj otroka, ki izhaja iz njegove notranje rasti- zorenja in otrokovega raziskovanja sveta, ki mu išče pomen.
Poudarek je na individualni obravnavi vsakega otroka in podpora otroku v vključevanju življenja v skupnosti.
Otroka spodbujamo in mu nudimo izzive ter ga podpiramo v smislu trajnostnega razvoja, ko skozi različne aktivnosti gradimo pri otroku trdno osebnostno strukturo.
V vrtcu sta vključeni dve skupini – medvedek Pu ( otroci stari med 2.5.let do 4 let ) in skupina medvedek Panda ( vključeni otroci v starosti od 11. mesecev do 2.5 let) .
V šolskem letu 2014/15 smo se vključili v mednarodni projekt EKO ŠOLA. Vanj so vključeni otroci vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, fakultet…
Vsebinsko bogate aktivnosti so vključene kot dopolnilo in popestritev učno – vzgojnega programa.
PROJEKTi in teme:

1. EKO ŠOLA:
– Pot k sebi – To sem jaz, Moja družina
– Moj vrtec, moja skupina
– Eko paket – evropski teden zmanjševanja odpadkov – recikliranje
– Vrana in zabojniki – odnos do hrane
– Zdrava prehrana – prehrambena piramida, slovenski zajtrk
– Vremenski koledar- opazovanje, beleženje vremenskih pojavov
– Škratkov vrt – skrb za živali – izdelovanje krmilnic iz ermbnalaže, hranjenje ptic
– Vrtičkarstvo- biotska raznovrstnost – ogrožene vrste rastlin
– Čutno senzorna pot- Ptičćji koncert, nabiranje zelišč…
2. ANGLEŠČINA SKOZI IGRO:
– Program dela poteka skozi štiri sklope – načrtovanje dela poteka za vsake tri mesece:
– pozdrav, moje telo,moje barve
– vreme, igrače na kolesih – vozila,uspavanka
– kmetija, štetje, moje igrače
– kako se imate, na morju, moj obraz…
Učenje angleščine skozi igro poteka v štirih stopnjah.
Otroci se naučijo poslušati, peti pesmi,poimenovati in enostavno angleško slovnico- skozi igro, petje, gibanje,utrjevanje pri delavnicah…

3. ZGODNJE OPISMENJEVANJE –
– je proces, ki ga gradimo skupaj s starši na način, da upoštevamo otrokov naravni razvoj in učenje z vsemi čutili, skoz slikovno gradivo,zgodbami,i likovnimi delavnicami, petjem pesmi, gibanjem..
– Mavrična hiša
– Dežela črkarij skozi igro in potovanje z medvedkom Pu

4. CICIUHEC – bralna značka
– sodelujemo z MK Ljubljana
– Družinsko branje
-predstavitev vsebin v vrtcu – likovni izdelek ali pripovedovanje, petje, gibanje…
– podelitev pohval in bralnih značk

5. MEDITATIVNE in sprostitvene zgodbe:
– pred počitkom ali spanjem otrok

6. OSEBNE knjige:
-in predstavitev otrokovih aktivnosti skozi šolsko leto

7.Aromaterapija, sprostitvena glasba ter sprostitvene vaje za otroke

8. PRAZNOVANJA
– osebni prazniki in
– različne teme skozi šolsko leto
Otroku usmerjen program pomeni za vse udeležene:
– Aktivno udeležbo otrok ( praktično manipuliranje, raziskovanje in reševanje problemov )
– Notranjo motivacijo ( otrokove želje, potrebe, interesi )
– Spodbudno okolje ( bolj direktno vodenje )
– Intereakcija med otroki in odraslimi
– Spremljanje čustvenega razvoja otroka in opolnomočenju otroka pri prepoznavanju, poimenovanju in doživljanju čustvenih stanj
– Socialni razvoj, ko vzpodbujamo samostojnost ter razvijamo občutljivost za prepoznavanje lastnih potreb in potreb udeleženih
– Vzpodbujanje prosocialnega vedenja – sočutje, empatija

TRAJANJE PROGRAMA
Dnevni program – traja od 6 do 9 ur dnevno.
Dnevni program obsega vzgojo, varstvo, nego, izobraževanje in počitek otrok. Program se izvaja skozi vse leto od ponedeljka do petka. Svetujemo, da je zaradi zdravega čustvenega razvoja otroka ,otrok v vrtcu vključen največ devet ur.

POSLOVALNI ČAS VRTCA
Vrtec je odprt vsak dan od 7.ure do 17. ure. Poslovni čas prilagajamo potrebam staršem.

Byington https://www.writemyessay4me.org/ served on a committee on english-language learners, which reviewed current policies related to english-learners and opportunities under essa to do things differently