Pravice staršev

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec se staršem v dogovoru z vzgojiteljico omogoči postopno uvajanje otroka.

Do you sell stuff appropriate source online, either just to get rid of older stuff or as your business