Info za starše

Iz zakona O varnosti cestnega prometa (Ur. list št. 30/98)
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka. Starši s pisno izjavo dovoljujejo prevzem svojega otroka otroku, staremu 10 do 14 let. Brez pisne izjave otroka ne bomo oddali mladoletni osebi.
Otroku ne obljubljajte, da ga boste prišli iskat po kosilu, potem pa vas ni. Otrok bo žalosten in razočaran. Tudi, če boste prišli kasneje ko običajno, obvestite otroka in vzgojiteljico o tem.

Sprememba podatkov
V veliko pomoč nam bo, če boste spremembo telefonske številke ali naslova čim prej sporočili.

Telefonska številka
Sporočite nam, če vašega otroka ne bo v vrtec. Zlasti je pomembno, da nam sporočite, če je vaš otrok zbolel.še posebej je pomembno, če je otrok dobil norice, škrlatinko,rota virus (otroške nalezljive bolezni),da se poostrijo zdravstveno higienski ukrepi. Telefonirajte nam do 9. ure; kasneje nas boste težje priklicali, ker v oddelkih potekajo dejavnosti.

Praznovanja
Običajno otroci v vrtcu praznujejo svoj rojstni dan. Sladkarije in napitki, ki jih boste v ta namen prinesli v vrtec, naj bodo zapakirani v originalni embalaži.

Rezervna oblačila

V vrtcu je veliko situacij, v katerih se otroku lahko zgodi ;mokra nesreča. Takrat nam pridejo prav rezervna oblačila, ki jih hranite v vrečki v garderobi.

By contrast, many chicago public schools had not had recess for decades, until the district’s extended-day plan https://essaysreasy.online/ implemented this year required all primary schools to offer recess starting next year