Cenik

Vrtec Mali medvedki z dnem 5.4.2012 vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja pri pristojnem Ministrstvu za izobraževanje , znanost , kulturu in šport.

Cena programa vrtca Mali medvedki je enaka cene javnega vrtca MOLa in znaša 485,00 eur/mes za prvo starostno obdobje in 379,00 eur/mes za kombiniran oddelek V ceno so všteti vsi materiali(razen plenic) prehrana in vse dejavnosti v vrtcu.
Vrtec je sofinanciran v višini 85% cene programa.

Za starše s stalnim bivanjem izven MOL-a , se naredi drugi izračun cene programa vrtca , ki bo odvisen od cene vrtca občine iz katere prihaja starš z otrokom.

Tudi tujici so uprovičeni do sofinanciranja iz javnih sredstev , pod pogojem, da imajo začasno oziroma stalno bivanje in če so vsaj eden od staršev zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji .
Kot občina stalnega prebivališča se šteje občina, kjer ima tujec, zavezanec za dohodnino, prijavljeno začasno prebivališče.